Ý tưởng đằng sau liệu pháp hành vi nhận thức là gì?

Ý tưởng đằng sau liệu pháp hành vi nhận thức là gì?

Hỏi đáp trầm cảm

Ý tưởng trong trị liệu hành vi nhận thức là học cách nhận ra những suy nghĩ tiêu cực đó và tìm ra cách lành mạnh hơn để xem xét tình huống. Mục tiêu cuối cùng là khám phá những giả định cơ bản mà từ đó những suy nghĩ đó nảy sinh và đánh giá chúng. Một khi sự không chính xác của giả định trở nên rõ ràng, bệnh nhân có thể thay thế quan điểm đó bằng một quan điểm chính xác hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *