Thuốc chống trầm cảm an toàn như thế nào cho trẻ em và thanh thiếu niên?

Thuốc chống trầm cảm an toàn như thế nào cho trẻ em và thanh thiếu niên?

Hỏi đáp trầm cảm

– Vẫn còn nhiều câu hỏi về sự an toàn của thuốc chống trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên.

– Các nhà sản xuất của tất cả các loại thuốc chống trầm cảm phải cảnh báo trên hộp thuốc cho người tiêu dùng để họ nhận biết những rủi ro về sự gia tăng suy nghĩ và hành vi tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên đang điều trị bằng các loại thuốc này. Nguy cơ này không được hiển thị cho người lớn trên 24 tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *