Thiếu ngủ liên quan đến trầm cảm như thế nào ?

Thiếu ngủ liên quan đến trầm cảm như thế nào ?

Hỏi đáp trầm cảm

Nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm lâm sàng, bạn có thể gặp khó khăn khi ngủ hoặc buồn ngủ. Có một lý do cho điều đó. Có một mối liên hệ nhất định giữa thiếu ngủ và trầm cảm. Trên thực tế, một trong những dấu hiệu trầm cảm phổ biến là mất ngủ hoặc không có khả năng cảm thấy buồn ngủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *