Tại sao trầm cảm tuổi thiếu niên là một vấn đề nghiêm trọng, và các yếu tố gây ra nó là gì?

Tại sao trầm cảm tuổi thiếu niên là một vấn đề nghiêm trọng, và các yếu tố gây ra nó là gì?

Hỏi đáp trầm cảm

Trầm cảm tuổi thiếu niên là một vấn đề nghiêm trọng. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong số 2 sau tai nạn ở thanh thiếu niên và thanh niên ở Hoa Kỳ.

Trầm cảm ở tuổi thiếu niên thường là nguyên nhân sâu xa của các vụ tự tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *