Rối loạn cảm xúc theo mùa vào mùa hè (SAD- seasonal affective disorder) xảy ra phổ biến như thế nào ?

Rối loạn cảm xúc theo mùa vào mùa hè (SAD- seasonal affective disorder) xảy ra phổ biến như thế nào ?

Hỏi đáp trầm cảm

Bạn có thể nghe nói về rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD – seasonal affective disorder), ảnh hưởng đến khoảng 4% đến 6% dân số Hoa Kỳ.

Rối loạn cảm xúc theo mùa thường gây ra trầm cảm khi ngày trở nên ngắn hơn và lạnh hơn. Nhưng khoảng 10% số người bị rối loạn cảm xúc theo mùa khi mùa hè bắt đầu.

Các triệu chứng cụ thể của trầm cảm mùa hè thường bao gồm:

  • Chán ăn.
  • Khó ngủ.
  • Sụt cân.
  • Lo lắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *