Những thay đổi đáng chú ý ở trẻ em bị trầm cảm tuổi thiếu niên là gì?

Những thay đổi đáng chú ý ở trẻ em bị trầm cảm tuổi thiếu niên là gì?

Hỏi đáp trầm cảm

Trẻ em bị trầm cảm tuổi thiếu niên thường sẽ biểu thị một sự thay đổi đáng chú ý trong suy nghĩ và hành vi của chúng. Chúng có thể không có động lực và thậm chí trở nên lãnh đạm, đóng cửa phòng ngủ sau giờ học và ở trong phòng hàng giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *