Mối liên hệ giữa thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin và thuốc chống trầm cảm là gì?

Mối liên hệ giữa thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin và thuốc chống trầm cảm là gì?

Hỏi đáp trầm cảm

– Thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin (SSRIs: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) hiện là một trong những loại thuốc chống trầm cảm được kê toa phổ biến nhất. Chúng bao gồm Celexa, Lexapro, Luvox, Paxil, Prozac và Zoloft.

– Một loại thuốc khác là Symbyax được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hòa Kỳ (FDA: Food and Drug Administration) phê chuẩn đặc biệt dành cho bệnh trầm cảm kháng trị. Nó có sự kết hợp giữa thuốc chống trầm cảm SSRIs (Prozac) và một loại thuốc khác được phê duyệt cho chứng rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt gọi là olanzapine (Zyprexa).

– Aripiprazole (Abilify), quetiapine (Seroquel) và brexpiprazole (Rexulti) đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê chuẩn là liệu pháp bổ sung cho thuốc chống trầm cảm cho bệnh nhân trầm cảm. Thêm vào đó, các bác sĩ thường sử dụng các loại thuốc khác kết hợp để điều trị trầm cảm kháng trị.

– Ngoài ra, thuốc vilazodone (Viibryd) và vortioxetine (Trintellix – trước đây gọi là Brintellix) là một trong những thuốc chống trầm cảm mới nhất có ảnh hưởng đến serotonin. Cả hai loại thuốc đều ảnh hưởng đến chất vận chuyển serotonin (như SSRI) nhưng cũng ảnh hưởng đến các thụ thể serotonin khác để làm giảm các triệu chứng trầm cảm nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *