Làm thế nào phát hiện trầm cảm tuổi thiếu niên ?

Làm thế nào phát hiện trầm cảm tuổi thiếu niên ?

Hỏi đáp trầm cảm

Không có xét nghiệm y tế có thể phát hiện trầm cảm. Bác sĩ tuổi thiếu niên của bạn có thể chẩn đoán thông qua các cuộc phỏng vấn và kiểm tra tâm lý với thiếu niên và các thành viên gia đình, giáo viên và đồng nghiệp của anh ấy hoặc cô ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *