Làm thế nào bạn có thể biết nếu bạn bị trầm cảm kháng điều trị?

Làm thế nào bạn có thể biết nếu bạn bị trầm cảm kháng điều trị?

Hỏi đáp trầm cảm

Bạn cần tự hỏi mình một số câu hỏi cơ bản:

  • Việc điều trị của bạn thất bại đã làm cho bạn cảm thấy tốt hơn phải không?
  • Việc điều trị của bạn có tác dụng được 1 chút, nhưng bạn vẫn không cảm thấy như cũ đúng không?
  • Các tác dụng phụ của thuốc bạn dùng có khó xử lý không?

Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ trong số này, bạn cần gặp bác sĩ của bạn. Cho dù bạn có thực sự bị trầm cảm kháng trị hay không, bạn cần có sự giúp đỡ của chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *