Khi nào tôi biết rằng việc sử dụng rượu của tôi là một vấn đề?

Khi nào tôi biết rằng việc sử dụng rượu của tôi là một vấn đề?

Hỏi đáp trầm cảm

Thỉnh thoảng bạn sẽ không bị tổn hại khi uống một ly rượu hoặc bia vì lý do xã hội trừ khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe khiến bạn không thể uống.

Nhưng bạn sẽ có vấn đề nghiêm trọng hơn nếu:

  • Bạn chuyển sang uống rượu để giúp bạn vượt qua mọi ngày.
  • Nó gây rắc rối trong các mối quan hệ của bạn, tại nơi làm việc, trong đời sống xã hội.
  • Với cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *