Top 1 huyết áp theo độ tuổi Xem chi tiết

Top 1 huyết áp theo độ tuổi Xem chi tiết

Huyết áp

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Huyết áp theo độ tuổi Xem chi tiết

1 Bảng chỉ số huyết áp bình thường theo độ tuổi – VJcare

  • Tác giả: vjcare.com
  • Ngày đăng: 03/16/2022
  • Đánh giá: 4.82 (966 vote)
  • Tóm tắt: Độ tuổi từ 15-19 tuổi : chỉ số huyết áp bình thường là: Minimum-BP: 105/73 mm / Hg, BP Trung bình:117/77 mm / HG, BP tối đa: 120/81 mm / Hg. Độ tuổi từ 20-24 tuổi : chỉ số huyết áp bình thường là: Minimum-BP: h108/75 mm / Hg, BP Trung bình: 120/79 mm / Hg, BP Tối đa: 132/83 mm / Hg