Top 1 huyết áp chuẩn Đánh giá

Top 1 huyết áp chuẩn Đánh giá

Huyết áp

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Huyết áp chuẩn Xem chi tiết

1 Chỉ số huyết áp bình thường và phân loại Tăng huyết áp của ESC

  • Tác giả: vinmec.com
  • Ngày đăng: 11/07/2021
  • Đánh giá: 4.81 (778 vote)
  • Tóm tắt: Huyết áp bình thường: Huyết áp tâm thu 120-129 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương 80-84 mmHg . Huyết áp bình thường cao: Huyết áp tâm thu 130-139 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương 85-89 mmHg. Tăng huyết áp độ 1: Huyết áp tâm thu 140-159 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương 90-99 mmHg