GS.TS NGUYỄN LÂN DŨNG GIỚI THIỆU TẢO XOẮN

Tảo xoắn đại việt

19/07/2020 tại hội thảo Thanh Hóa Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã giới thiệu về nguồn gốc và chia sẻ về ng dụng của tảo xoắn Spirulina của tập đoàn Đại Việt

GS.TS Nguyễn Lân Dũng là người đầu tiên mang tảo xoắn Spirulina từ Pháp về Việt Nam. Ông nuôi dưỡng ước mơ người Việt có thể tự nuôi trồng, sản xuất tảo xoắn Spirulina. Từ đó, cung cấp nguồn tảo giá tốt nhất cho mỗi người dân Việt.

Hiểu rõ những giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe của tảo xoắn Spirulina và mong mỏi truyền tải những thông tin hữu ích đến người dân Việt, GS.TS Nguyễn Lân Dũng đã cùng Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt tổ chức nhiều cuộc Hội thảo chia sẻ về nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe của tảo Spirulina.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *