Điều trị trầm cảm thời thơ ấu là gì và chúng bao gồm những liệu pháp nào?

Điều trị trầm cảm thời thơ ấu là gì và chúng bao gồm những liệu pháp nào?

Hỏi đáp trầm cảm

Lựa chọn điều trị cho trẻ em bị trầm cảm thời thơ ấu tương tự như đối với người lớn. Chúng bao gồm liệu pháp tâm lý (tư vấn) và thuốc men.

Bác sĩ có thể đề nghị trị liệu tâm lý trước và coi thuốc chống trầm cảm là một lựa chọn bổ sung nếu các triệu chứng nghiêm trọng hoặc nếu không có sự cải thiện đáng kể với liệu pháp tâm lý đơn thuần. Các nghiên cứu tốt nhất đến nay cho thấy sự kết hợp giữa liệu pháp tâm lý và thuốc là phương pháp hiệu quả nhất để điều trị trầm cảm ở trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *