Di truyền liên quan đến nguy cơ trầm cảm như thế nào ?

Di truyền liên quan đến nguy cơ trầm cảm như thế nào ?

Hỏi đáp trầm cảm

Chúng tôi biết rằng trầm cảm đôi khi có thể di truyền trong gia đình. Trẻ em, anh chị em và cha mẹ của những người bị trầm cảm nặng có nhiều khả năng mắc bệnh hơn những người khác. Nhưng có lẽ không có một “gen trầm cảm” nào mà nhiều khả năng có nhiều gen liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.