Các dấu hiệu cảnh báo tự tử với trầm cảm tuổi thiếu niên là gì ?

Các dấu hiệu cảnh báo tự tử với trầm cảm tuổi thiếu niên là gì ?

Hỏi đáp trầm cảm

Dấu hiệu cảnh báo tự tử với trầm cảm tuổi teen bao gồm:

  • Thể hiện sự vô vọng cho tương lai.
  • Từ bỏ chính mình, nói chuyện như thể không có ai quan tâm.
  • Chuẩn bị cho cái chết, cho đi những tài sản yêu thích, viết thư tạm biệt hoặc lập di chúc.
  • Bắt đầu sử dụng hoặc lạm dụng thuốc hoặc rượu để hỗ trợ giấc ngủ hoặc để giảm bớt nỗi thống khổ về tinh thần của họ.
  • Đe dọa tự sát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *